Dafalgan

Dafalgan Instant Forte Gran Sach 10x1000mg
Dafalgan

Dafalgan Instant Forte Gran Sach 10x1000mg

4,24
Dafalgan 500mg Odis Tabl 16
Dafalgan

Dafalgan 500mg Odis Tabl 16

5,06
Dafalgan Instant Junior Gran Sach 20 X 250mg
Dafalgan

Dafalgan Instant Junior Gran Sach 20 X 250mg

5,07
Dafalgan Instant Vanille Fraise Gr Sach 20x 500mg
Dafalgan

Dafalgan Instant Vanille Fraise Gr Sach 20x 500mg

5,07
Dafalgan Forte Sec 1g Tabl 16
Dafalgan

Dafalgan Forte Sec 1g Tabl 16

5,85
Dafalgan 500mg Tabl 30
Dafalgan

Dafalgan 500mg Tabl 30

5,95
Dafalgan Forte 1g Comp Efferv. 20
Dafalgan

Dafalgan Forte 1g Comp Efferv. 20

8,99
Dafalgan 500mg Comp Efferv. 40
Dafalgan

Dafalgan 500mg Comp Efferv. 40

10,25
Dafalgan Forte Sec 1g Tabl 32
Dafalgan

Dafalgan Forte Sec 1g Tabl 32

10,50
Dafalgan Forte Sec 1g Tabl 50
Dafalgan

Dafalgan Forte Sec 1g Tabl 50

14,11
Dafalgan Forte 1g Comp Efferv. 40
Dafalgan

Dafalgan Forte 1g Comp Efferv. 40

16,04