Teva

Ibuprofen Teva Drag 30 X 200mg
Teva

Ibuprofen Teva Drag 30 X 200mg

3,15
Paracetamol Teva 40mg/ml Susp Buvable 85ml
Teva

Paracetamol Teva 40mg/ml Susp Buvable 85ml

4,24
Cetirizine Teva 10mg Comp Pell 7
Teva

Cetirizine Teva 10mg Comp Pell 7

4,27
Dermocrem Tube 30g
Teva

Dermocrem Tube 30g

4,50
Loperamide Teva Caps 20 X 2mg
Teva

Loperamide Teva Caps 20 X 2mg

4,71
Bisacodyl Teva Drag 30 X 10mg
Teva

Bisacodyl Teva Drag 30 X 10mg

5,20
Aciclovir Teva Labialis Creme Tube 2g
Teva

Aciclovir Teva Labialis Creme Tube 2g

5,95
Dextromethorphan Teva Sol Per Os 180ml
Teva

Dextromethorphan Teva Sol Per Os 180ml

6,21
Paracetamol Teva 1g Comp 30 X 1g
Teva

Paracetamol Teva 1g Comp 30 X 1g

6,72
Ibuprofen Teva Gel Tube 50g
Teva

Ibuprofen Teva Gel Tube 50g

7,07
Fusidine Teva 20mg/g Creme 15g
Teva

Fusidine Teva 20mg/g Creme 15g

7,60
Enteriphar Caps 10x250mg
Teva

Enteriphar Caps 10x250mg

8,15