Pansements vaselinés

Atrauman ster    5,0cmx 5cm   10 4995108
Hartmann

Atrauman ster 5,0cmx 5cm 10 4995108

8,43
Grassolind Neutral 10,0cmx10cm 10 4993147
Hartmann

Grassolind Neutral 10,0cmx10cm 10 4993147

8,87
Jelonet Ster 10cmx10cm 10 7404
Smith & Nephew

Jelonet Ster 10cmx10cm 10 7404

10,21
Atrauman ster    7,5cmx10cm   10 4995136
Hartmann

Atrauman ster 7,5cmx10cm 10 4995136

10,83
Bactigras Pansement 10cmx10cm 10 7457
Smith & Nephew

Bactigras Pansement 10cmx10cm 10 7457

11,81
Flammatulle Vaseline Cp 10x10x10 Rempl 1478726
Abbott

Flammatulle Vaseline Cp 10x10x10 Rempl 1478726

12,97
Jelonet Ster Rouleau 15cmx 2m 1 7415
Smith & Nephew

Jelonet Ster Rouleau 15cmx 2m 1 7415

18,82
Jelonet Ster 10cmx40cm 10 7459
Smith & Nephew

Jelonet Ster 10cmx40cm 10 7459

23,65
Jelonet Ster 5cmx 5cm 50 7403
Smith & Nephew

Jelonet Ster 5cmx 5cm 50 7403

26,78